Vše, co je třeba vědět o bateriích

Vše, co je třeba vědět o bateriích

Jaká je životnost akumulátoru, jak se o něj starat a co dělat v případě, že nefunguje, jak má? Na tyto otázky si odpovíme v následujícím článku.

 

Téma: Baterie

Přestože se dnes akumulátory stávají součástí téměř každého elektrického spotřebiče, mezi uživateli koluje o bateriích i nadále mnoho nepravdivých mýtů. Pojďme je “odhalit”. Akumulátory mají různé výkony a kapacity, a tudíž i velikosti. Ve většině případů je tvoří několik samostatných článků, uzavřených v ochranném plastovém pouzdře. V minulosti tvořily jejich převážnou část baterie NiMH (nikl-metal-hydridové), dnes se nejčastěji setkáváme s bateriemi označovanými jak Li-Ion (lithium-iontové), Li-Ion baterie v telefonech, robotech nebo elektromobilech. Nabízejí totiž momentálně nejlepší poměr cena/výkon/životnost a jsou chemicky stabilní. Lithiové baterie pohánějí výkonné počítače, nejrychlejší auta planety a  využívány jsou i pro robotické sekačky. Kdo ví, možná už brzy, budou vyráběny baterie bez obsahu lithia a/nebo s pevným elektrolytem.

Na následujících řádcích se zaměříme na péči o baterie, aby vám v sekačce i jiných elektrických zařízeních vydržela co možná nejdéle.

Jak se o akumulátor starat?

Zprvu je zapotřebí si uvědomit: baterie je elektrochemická součástka, tudíž přirozeně degraduje a její životnost je tedy omezená. Všechny nezbytné informace o péči o baterie se dozvíte z manuálu, a vězte, je důležité se s nimi seznámit. Už “jen” proto, že baterie jsou jednou z nejdražších součástek elektronických zařízení. 

Coby elektrochemická součástka je akumulátor náchylný na vliv vnějšího okolí, zejména teplotní výkyvy, nesprávné nabíjení či mechanické otřesy - to vše může baterie fatálně ovlivnit a zařízení se pro nás může stát i nebezpečné. Proto je vhodné baterie uchovávat v pokojové teplotě a zbytečně s nimi nemanipulovat. Jak toho u robotických sekaček dosáhnout nemusí být vždy snadné, vždyť sekačka je kolikrát v provozu každý den. Tudíž vysokým teplotám způsobeným sluncem, nebo teplotám kolem bodu mrazu, se nedá vždy vyhnout. Proto pokud nastává vlna veder, doporučujeme sekačce upravit rozvrh sekání tak, aby sečení neprobíhalo za poledního slunce. Už při plánování instalace myslete na to, aby nabíjecí stanice byla umístěna do stinných míst. Možné řešení nabízí instalace stříšky: je nabízena k dokoupení k nabíjecí stanici téměř každé robotické sekačky. 

A v zimě? Sekačku rozhodně nenechávejte venku. Baterii vadí mrazivé počasí, jenž urychluje její degradaci. Před zimou proto vždy sekačku zkontrolujte, vyčistěte a uložte na teplé místo. Ovšem ani tím  péče o baterii nekončí; baterii je nutné minimálně jednou měsíčně dobít, a to i v případě, že sekačka přes zimu nepracuje. Mějte na zřeteli, že baterie se vybíjí i bez používání stroje a ve chvíli, kdy kapacita baterie klesne pod určitou mez, nemusí se vám dokonce podařit jí po zimě dobít. 

Řada chytrých baterií je proti totálnímu vybití chráněna. Pokud se přesto baterie vybije, je nutné ji v servisu nechat “oživit”. Což se většinou podaří, ale někdy - zvláště u starších baterií - ani servis nic nezmůže. 

Pokud nemusíte, s baterií zbytečně nemanipulujte. Přenášení bez problému vydrží, což ale neplatí o nárazech a otřesech. Uvědomte si: mechanicky poškozená baterie může být nebezpečná přístroji i vám! Vyvarujte se proto násilnému otevírání pouzdra, ohýbání baterie či zásahem ostrými předměty; baterie vás může zranit nebo poškodit váš majetek. 

S nabíjením baterií se pojí hromada mýtů a ještě dnes si lidé myslí, že je vhodné baterii vybít kvůli paměťovému efektu. U Lithium-iontových článků vybíjení do nuly a plné nabití již není potřeba (jako u starých baterií), ba co víc: zkracuje životnost baterií, a jak jsme si řekli v předchozím odstavci, “podvybití” baterie může znemožnit její opětovné dobití. 

Nejdelší životnosti baterie dosáhnete při dobíjení tehdy, když kapacita baterie klesne k 20% a dobijete jí na 80%. Toto pravidlo platí u robotických sekaček, telefonů i elektromobilů. Pak při dobíjení nedochází u baterie k podvybíjení a díky lepší nabíjecí křivce (bývá téměř přímá právě do dobití do 80%) se navíc baterie méně zahřívá. Dobíjení z 20% do 80% je tedy šetrnější a rychlejší než následné dobití z 80% do 100%. Nemějte strach: robotické sekačky si dobíjení řídí automaticky a jakmile se jejich vybití blíží k 20%, vypnou sekací motory a vrátí se do nabíjecí stanice. Hlídají si i teplotu baterie, při sekání i při dobíjení.

 

Jaká je životnost baterie?

Životnost baterie je malinko ošemetná a nedá se zcela zaručit. Jak jsme si již řekli: baterie přirozeně degradují a dají se tedy zařadit do kategorie spotřebního zboží. Každá baterie má udávaný počet cyklů plného nabití; mnohdy zvládne a vydrží i déle. Máme odzkoušeno, že baterie v námi prodávaných robotických sekačkách vydrží většinou 3-4 roky, pokud se ovšem zákazník k baterii dobře chová a vybral si sekačku, která je vhodná na velikost pozemku. 

Na baterie je ze zákona též záruka, ale pozor: záruka na funkčnost baterie je jiná než na kapacitu baterie. Dvouletá záruka se vztahuje na funkčnost baterie, což znamená, že kapacita baterie po dvou letech může klesnout i o 50% původní kapacity. Baterie se rovněž nesmí nafouknout, vytéct nebo narušovat funkčnost sekačky. Co se týče kapacity baterie, je důležité mít na zřeteli: snížení kapacity baterie je přirozené a záleží na specifikacích baterie, o kolik se může její kapacita snížit.

Vadná baterie

V případě, že baterie vykazuje nějakou vadu a je nutné jí vyměnit, kdykoliv nás můžete kontaktovat; zajistíme vám dodání nového kusu. Starou baterii je pak dobré odnést do některého z elektro obchodů nebo do sběrných boxů. Dbejte, aby se baterie přepravou nepoškodila a nemohlo dojít k poškození. Máte-li obavy, že baterie může být nebezpečná, odpojte ji od zdroje napájení a zařízení. 

V případě, že by došlo u baterie k vznícení, musí být tato co nejdříve odpojena od elektrické sítě (nejprve vypojte pojistky). Baterii zchlaďte ponořením do kbelíku s vodou a nechte v klidovém stavu po následující tři dny. Pozor: manipulace s hořící baterií je velice nebezpečná, chraňte pokožku a oči a také dýchací cesty před plyny, které může vznícená baterie produkovat. 

Pamatujte, že baterií se  není třeba bát, ale je nutné s nimi opatrně manipulovat a náležitě se k nim chovat. 

Máte-li jakékoliv další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

 

* Tento článek má pouze informativní charakter a podřizuje se platné legislativě a manuálu zařízení a jeho bezpečnostní příručce.